Berat Pet Geri Dönüşebilen Mad. Tem. Nak. iml. San. Tic. A.Ş. olarak amacımız işletmemizde çeşitli plastik hammaddelerinin üretimleri sırasında faaliyetlerimizden kaynaklanacak, insan sağlığına, işletmeye, makina ve donanımlara zarar verebilecek her türlü olumsuz etkileri belirleyip, kontrol altında tutmaktır.

Bu amaç doğrultusunda,

  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara ve düzenlemelere uymaya,
  • En büyük sorumluluğumuzun ‘ÇALIŞANLARIMIZ’ olduğu bilinciyle üretim alanlarımızın, makinalarımızın ve diğer tüm donanımlarımızın çalışma güvenliğine ve çalışan sağlığına uygun olmasını sağlamayı,
  • İşletmemizde tüm tehlikeleri belirlemeyi, riskleri tespit etmeyi ve bu doğrultuda temel iş güvenliği önlemlerini almayı,
  • Tüm çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini yükseltmeyi ve bu amaçla eğitimler almayı ve vermeyi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği performansımızı OHSAS 18001 İSG yönetim sistemine paralel olarak sürekli iyileştirmeler yaparak geliştirmeyi,

Taahhüt ediyoruz.