Dünya çapında Plastik Compound ile ilgili faaliyet gösteren firmamızda;

  • Stratejik plan ve hedeflerimiz doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamak,
  • Çalışanlarımıza profesyonel bir iş ortamı ile kariyer geliştirme fırsatları yaratmak,
  • Stratejik plan ve hedeflerimiz doğrultusunda organizasyon yapımızı dinamik tutmak ve değişimlere hazır olmayı sağlamak,

Yerel ve Uluslararası İş Kanunlarına göre hazırlanmış, Birleşmiş Milletler Çocuk ve İnsan Hakları anlaşmalarına uyumlu, İş ve İşçi Sağlığı Politikası ile desteklenmiş, Etik kurallara uygun, bireylere azami saygı gösterilmesi şirketimizin İnsan Kaynakları Politikasıdır.