Çevre Bilinci

Plastik atıklar doğada en zor dönüşebilen maddeler olması nedeni ile geri dönüşümde kullanılması bir taraftan ekonomik değer üretimine katkı sağlarken diğer taraftan çevre kirliliğinin azaltılması sağlanmış olur.

Firmamız ambalaj atıklarını (PET, PLASTİK) toplayan lisanslı, lisanssız toplama ayırma tesisleri ile işbirliği içerisindedir. Yapılan iş itibariyle çevresel,ekonomik ve sosyal katma değer yaratılmaktadır. Çevreye duyarlılık,bu noktada önemli bir temel değerimizdir. yeni ürünü ekonomiye kazandırmayı, doğal kaynakların korunmasını, enerji tasarrufu sağlamayı ve atık miktarlarının azaltılmasını amaçlamaktadır. Yapılmakta olan işin doğası gereği süreklilik arz etmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir bir sistem,sürdürülebilir yaşamsal çevre,sürdürülebilir bir ekonomi; ‘'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK'' kuruluşumuzun önem verdiği temel değerlerdendir.

 
İhracat
İhracat İhracat